عضویت

محتوای مس
flz

فلز کاری

فلزکاری چیست؟ فلزکاری، فرآیند کار بر روی فلزات برای تولید و ساخت محصولات فلزی است. فلزکاری بخشی از تمدن انسان امروز محسوب می شود. این علم مطالعه تمام ویژگی های فلزات را در بر می گیرد.   مواد اولیه: سنگ ...