0
021284284
محتوای مزاج شناسی
آشنایی با علم مزاج شناسی

آشنایی با علم مزاج شناسی

    مزاج شناسی مقدمه: تمامی جنبه های زندگی ما تحت تاثیر طبیعت بدنمان قرار دارد، نوع غذایی که می خوریم می تواند تاثیرات بسیار مهمی بر تمامی اعضای بدن ما از مغز و اعصاب گرفته تا قلب و معده ...
انواع مزاج و ویژگی های آن

انواع مزاج و ویژگی های آن

انواع مزاجها و ویژگی های آنها افراد از نظر نوع مزاج به چهار دسته تقسیم می شوند: ۱)افراد صفراوی مزاج ۲) افراد سوداوی مزاج ۳) افراد بلغمی مزاج ۴) افراد دموی مزاج افراد از نظر نوع مزاج به چهار دسته ...
28476

دوره آموزشی مزاج شناسی Temperament Survey E-learningB

 مزاج، کیفیتی است در طب سنتی، که همان طور که در ذخیره خوارزمشاهی آمده است، از مخلوط شدن عناصر چهارگانه در بدن پیدا می‌شود و دارای ۹ قسم است. دانش شناخت مزاج، از مباحث مهم و بنیادین در طب اخلاط ...