0
021284284
محتوای مربی، گردشگر، کودک، سفر
مربی گردشگری کودکان

دوره آموزشی مربی گردشگری کودکان Children’s Tourism Instructor E-learning

مربی گردشگری کودکان مربی گردشگری کودکان شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : گردشگری و اصطلاحات سفری برای کودکان – هتل ها و مراکز اقامتی و بخش های مربوط به آن-شرایط سفر و برنامه های قبل از ...