0
021284284
محتوای مدیریت ITIL
ITIL چیست

ITIL چیست

ITIL چیست؟ ITIL نگاهی نوین برای بهبود ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات می باشد که امروزه از سوی سازمانهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است ITIL (Information Technology Infrastructure Library) مجموعه‌ای از تفکرات و ...
دوره آموزشی مدیریتITIL Management E-learning ITIL

دوره آموزشی مدیریتITIL Management E-learning ITIL

ITIL  (Information Technology Infrastructure Library)  یک چارچوب راهنما برای مدیران فناوری اطلاعات (IT) می باشد تا بتوانند زیرساختهای فناوری اطلاعات را در سازمان خود مدیریت و بهینه سازی نمایند. ITIL به مدیران این امکان را می دهد تا از سطح ...