عضویت

محتوای مدیریت و نظارت چاپ
گذری در صنعت چاپ

گذری در صنعت چاپ

پیشینه صنعت چاپ در ایران یک ماشین چاپ ساخت شرکت هایدلبرگ در ایران. تاریخ چاپ در ایران به پنج قرن پیش از میلاد یعنی به زمان پادشاهان هخامنشی (هخامنشیان) و مهرهای سلطنتی می‌رسد که برای تأیید احکام و فرمان‌های حکومتی ...

دوره آموزشی مدیریت و نظارت چاپ Print Management and Supervision E-learningA

دوره آموزشی مدیریت و نظارت چاپ Print Management and Supervision E-learning آموزش مجازی مدیریت و نظارت چاپ : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره مدیریت و ...