0
021284284
محتوای مدیریت عالی کسب و کار
مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA

مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA

  مدیریت عالی  کسب و کار (DBA) DBA مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی و علوم پایه کاملاً متفاوت است. هدف این دوره توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش در کنار اصول به کارگیری ...