عضویت

محتوای مدیریت خدمات IT با ایزو 20000
مباحث مدیریت خدمات IT ایزو ۲۰۰۰۰  Topics for ISO 20000 IT Service Management E-learning

مباحث مدیریت خدمات IT ایزو ۲۰۰۰۰ Topics for ISO 20000 IT Service Management E-learning

ایزو ۲۰۰۰۰ جهت گواهی کردن مورد استفاده قرار می گیرد و ثابت می کند که سیستم مدیریت خدمات IT شما بر اساس بهترین استاندارد موجود مورد ممیزی قرار گرفته و منطبق با آن شناخته شده است. گواهینامه ای که توسط ...