0
021284284
محتوای مدیریت امنیت اطلاعات
آشنایی با مباحث امنیت اطلاعات

آشنایی با مباحث امنیت اطلاعات

اطلاعات، واژه‌ای که تمامی انسان‌ها روزانه و با طرق متفاوت و گوناگون با آن سروکار دارند. اما نکته‌ای که حائز اهمیت می‌باشد بحث امنیت آن می‌باشد، مبحثی که همه ما آن را با واژه امنیت اطلاعات می‌شناسیم. در حقیقت می‌توان ...
مباحث مدیریت امنیت اطلاعات  ISO 15408 Information Security management E-learning  ISO 15408

مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ISO 15408 Information Security management E-learning ISO 15408

امروزه مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها با توجه به تنوع فناوری‌ها و گسترش نفوذ کاربردهای فناوری اطلاعات در تمامی عرصه‌های کسب و کار به امری پیچیده و غامض تبدیل شده ‌است. از طرفی جایگاه و اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها ...