0
021284284
محتوای مدرک پداگوژی فنی حرفه ای
pedagizhi

تعریف پداگوژی چیست ؟

پداگوژی چیست ؟ پداگوژی کلمه ای است که این روزها بسیار می شنویم. پس آغاز کرونا و پاندمی جهانی ، کلاس های درس حضوری به آموزش مجازی تبدیل شدند و از مدرسه به فضای وب نقل مکان کردند. معلمان در ...