عضویت

محتوای مدرک روانشناسی

دوره آموزشی اصول مشاوره Principles of counseling E-learning

آموزش اصول مشاوره: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی اصول مشاوره مشاوره فرصتی برای در میان گذاشتن آن چه در درون شماست با یک فرد متخصص بی طرف و بدون تعصب که می تواند به شما کمک کند تا ...

دوره آموزشی روانشناسی تربیتی Pedagogy Psychology E-learningB

آموزش روانشناسی تربیتی : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی روانشناسی تربیتی تربیت عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی ، شناختی ، روانی ، اخلاقی و اجتماعی یا بطور کلی ...