عضویت

محتوای قارچ
پرورش قارچ های خوراکی

پرورش قارچ های خوراکی

دوره آموزشی پرورش قارچ های خوراکی Nurturing Edible mushrooms E-learning آموزش مجازی پرورش قارچ های خوراکی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره پرورش قارچ های ...

کارشناس قارچ های خوراکی

مقدمه: برای آموزش جامع و کامل  پرورش قارچ های خوراکی  اینجا کلیک کنید تقسیم بندی قارچ ها از نظر نوع دریافت مواد غذایی: الف) تجزیه کننده اولیه. ب)تجزیه کننده ثانویه. تقسیم بندی قارچ ها از نظر نوع زندگی: الف) انگل. ...
دوره آموزشی پرورش قارچ های خوراکی  Nurturing Edible mushrooms E-learningB

دوره آموزشی پرورش قارچ های خوراکی Nurturing Edible mushrooms E-learningB

 قارچ‌های خوراکی دارای ساختارهای تولید مثلی (کلاهک) گوشتی مانند و خوراکی  هستند.آن‌ها ممکن است رو یا زیر زمین ظاهر شوند که انواع روی زمین، با دست چیده می‌شوند. قارچ‌های خوراکی شامل گونه‌های قارچی بسیاری می‌شوند که ممکن است به صورت ...