0
021284284
محتوای فیلم برداری

دوره آموزشی فیلم برداری Capturing Video E-learningB

آموزش فیلم برداری : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی فیلم برداری  فیلم‌برداری مهم‌ترین مرحله تولید فیلم است. این مرحله به ویژه با مهم‌ترین ابزار و وسایل فیلم‌سازی، یعنی دوربین و متعلقات آن، انواع نورافکن‌ها و غیره سرو ...