عضویت

محتوای فروش و توزیع با SAP
دوره آموزشی فروش و توزیع با  Sales and Distribution with SAP E-learningB SAP

دوره آموزشی فروش و توزیع با Sales and Distribution with SAP E-learningB SAP

دوره آموزشی فروش و توزیع با Sales and Distribution with SAP E-learningB SAP+ مدرک معتبر بعد از ظهر جمعه است و شما آماده‌اید که به خانه بروید، اما تماسی از مشتری خود دریافت می‌کنید که نیاز به دریافت سریع یک ...