0
021284284
محتوای عناصر پنوماتیکی
پنوماتیک چیست؟

پنوماتیک چیست؟

پنوماتیک چیست؟ هرگاه بتوانیم هوای اطرافمان را به طریقی ذخیره و فشرده نمائیم انرژی موجود در هوای فشرده می تواند کاری را برای ما انجام دهد که به آن پنوماتیک گفته می شود. نوماتیک یا نیوماتیک (به فرانسوی: pneumatique، به ...