0
021284284
محتوای طرح تجاری
کارشناس طرح تجاری و خود اشتغالی  Business Plans and Self-Employed Expert E-learningB

کارشناس طرح تجاری و خود اشتغالی Business Plans and Self-Employed Expert E-learningB

آموزش کارشناس طرح تجاری و خود اشتغالی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی کارشناس طرح تجاری و خود اشتغالی “طرح تجارت” Business Plan یا “طرح کسب و کار” که به آن “طرح تجاری” هم می گویند، دانش بسیار مهمی ...

دوره آموزشی طرح تجاری Business Plan E-learningB

دوره آموزشی طرح تجاری Business Plan E-learning آموزش مجازی طرح تجاری: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره طرح تجاری و اخذ مدرک طرح تجاری را به ...

معرفی طرح تجاری یا طرح کسب و کار

یک طرح تجاری، نوشته‌ای توصیفی و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه، گروه یا فرد کارآفرین است.این طرح حاوی بررسی‌های دقیقی در خصوص تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار و مشتریان، رقبا، منابع انسانی، منابع تامین مالی، تکنولوژی ...