عضویت

محتوای طراحی جواهرات
مقاله آشنایی با طراحی جواهر

مقاله آشنایی با طراحی جواهر

تاریخچه طراحی و ساخت طلا و جواهر در ایران قدمت ۷ هزار ساله دارد. اما متاسفانه طراحی در ایران ناشناخته مانده است. طراحان بسیاری از قطعات معروف در موزه جواهرات ملی که یکی از شاخص ترین کلکسیون های جواهرات است ...