0
021284284
محتوای طراحي فرودگاه
tarahi forodgah

اصول و مبانی در طراحی فرودگاه

این مقاله آموزشی جهت آشنایی  با دانشجویان آموزش مجازی در رابطه با اصول و مبانی در طراحی فرودگاه ارائه گردیده است، امیدواریم کلاس های مجازی، آموزش های از راه دور، مقالات آموزشی، کتاب های معرفی شده و کلیه ی فعالیت ...