0
021284284
محتوای سی ار ام
معرفی CRM

معرفی CRM

واژه CRM مخفف Customer Relationships Management یا سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است. در حقیقت این سیستمها راهکاری هستند برای جمع آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابطی قویتر با آنها منجر شود. در نهایت، رابطه قوی ...