0
021284284
محتوای سینما فوردی cinema 4D
شرح سینما فوردی cinema 4D

شرح سینما فوردی cinema 4D

Cinema 4D چیست؟ Cinema 4D برنامه ای برای مدلسازی سه بعدی، انیمیشن سه بعدی، نورپردازی و رندرینگ می باشد که توسط شرکت Maxon ارائه شده است . این نرم افزار بعد از ۳ds قدیمی ترین نرم افزار سه بعدی و ...