0
021284284
محتوای سینما فوردی
شرح سینما فوردی cinema 4D

شرح سینما فوردی cinema 4D

Cinema 4D چیست؟ Cinema 4D برنامه ای برای مدلسازی سه بعدی، انیمیشن سه بعدی، نورپردازی و رندرینگ می باشد که توسط شرکت Maxon ارائه شده است . این نرم افزار بعد از ۳ds قدیمی ترین نرم افزار سه بعدی و ...