عضویت

محتوای سیستمهای مخابراتی
مدولاسیون AM,FM

مدولاسیون AM,FM

مدولاسیون AM,FM تا به حال فکر کرده‌اید که AM و FM یعنی چه؟چه تفاوتی دارند واصلا" به چه کار می آیند؟ در انواع وسیعی از سیستم های مهندسی مفهومی بنام مدولاسیون نقشی محوری ایفا می نماید. در حالت کلی ، ...