عضویت

محتوای سردفتر
سردفتری و قضاوت  notary public E-learningA

سردفتری و قضاوت notary public E-learningA

آموزش مجازی سردفتری و قضاوت notary public E-learningA سر دفتری و قضاوت از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند و یکی از ارکان مهم به حساب می آید. این نهاد در ...