عضویت

محتوای زمان
مدیریت زمان

مدیریت زمان

                                                                     مدیریت زمان مدیریت زمان یکی از ...

با استیون هاوکینگ در 10 نگاه

  حتی اگر به فیزیک و نظریه های علمی علاقه مند نباشید، حتما نام استیون هاوکینگ را شنیده اید. مشهورترین دانشمند زنده ی جهان که با وجود معلولیت جسمی، مفاهیم پیچیده ی فیزیک را رمزگشایی کرده است. حتی اگر به ...