0
021284284
محتوای زبان هلندی
9260

دوره آموزشی زبان هلندی Dutch language E-learningA

دوره آموزشی زبان هلندی Dutch language E-learningA زبان هلندی از شاخه ژرمنی و خانواده زبان های هند و اروپایی است. زبان رسمی هلند و یکی از دو زبان رسمی کشور بلژیک محسوب می شود. بنیاد آموزش مجازی ایرانیان مفتخر است ...