عضویت

محتوای زبان منابع انسانی
دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی English Language Specialized Human Resources E-learning

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی English Language Specialized Human Resources E-learning

آموزش زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی این دوره دانش پذیران را قادر می سازد تا مهارت های گفتاری و شنیداری خود را درزمینۀ رشته ها و مباحث ...