0
021284284
محتوای زبان فرانسه
معرفی رشته زبان فرانسه

معرفی رشته زبان فرانسه

مقدمه امروزه "کسی که توان خواندن و نوشتن را دارد." پاسخ مناسبی برای سؤال "فرد باسواد کیست؟" نمی باشد. دنیای با شتاب و با تحرک رو به پیش امروز که در آن بسیاری از مفاهیم، متحول شده و گاه تا ...
7915

دوره آموزشی زبان فرانسه French Language E-learning

آموزش زبان فرانسه: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان فرانسه زبان فرانسوی دومین زبان مدرن دنیاست که توسط ۱۳۶ میلیون نفر در سراسر جهان به عنوان زبان مادری گویش می‌گردد و زبان رسمی ۲۹ کشور است،همچنین یکی از ...