0
021284284
محتوای زبان تخصصی
8106

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی Specialized English language telephone conversations E-learning

آموزش زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی این دوره بر مبنای مهارت های اصلی مورد نیاز در دنیای کار و رقابت امروز طراحی شده فراگیری مهارت هایی چون ...
1 2 3 4