عضویت

محتوای زبان آذربایجانی

دوره آموزشی زبان آذربایجانی Azerbaijani language E-learningB

آموزش زبان آذربایجانی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان آذربایجانی زبانی از خانواده زبان‌های ترکی است که توسط مردمان آذری در قفقاز و خاورمیانه عمدتاً در آذربایجان و سایر مناطق آذربایجانی‌ نشین ایران و جمهوری آذربایجان تکلم می شود. این زبان ...