0
021284284
محتوای روانشناسی کودک
با کودک بدرفتار چه کنیم ؟

با کودک بدرفتار چه کنیم ؟

بدرفتاری‌های کودکان دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. باید ابتدا شناسایی کنید که دلیل بدرفتاری کودک شما چیست و سپس اقدام به رفع آن کنید. ممکن است یک ناراحتی جسمی موجب این بدرفتاری باشد، یا یک مساله تربیتی در کار باشد ...
روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی کودک و نوجوان

مقدمه: ( روانشناسی کودک و نوجوان ) روانشناسی  عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان. در این تعریف بیشترین توجه به رفتار و جنبه های مختلف آن است. به ...