عضویت

محتوای روانشناسی آسیب شناسی

دوره آموزشی آسیب شناسی روانی Psychopathology E-learningB

دوره آموزشی آسیب شناسی روانی + مدرک معتبر دوره آموزشی آسیب شناسی روانی دوره ایست که دانشپذیر با اختلال‌های روانی، رویکردهای مربوط به اختلال‌های روانی و مقدماتی از درمان اختلال‌های مختلف روانی آشنا میگردد و به مطالعه ماهیت و شکل ...