0
021284284
محتوای رایانه کار متلب
رایانه کار متلب (MATLAB)

رایانه کار متلب (MATLAB)

 رایانه کار متلب (MATLAB) MATLAB یک زبان سطح بالا و با محیطی جذاب می باشد، که در ابتدا براساس زبان برنامه نویسی C توسعه داده شد. واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان ...