0
021284284
محتوای دور های برق
tasavir site new

دوره آموزشی سیستمهای مخابراتی Telecommunication systems E-learningA

دوره آموزشی سیستمهای مخابراتی Telecommunication systems E-learningA مُخابـِرات یا ارتباط از راه دور انتقال سیگنال‌ها از فواصل به منظور ارتباط است. در زمان‌های گذشته، از سیگنال‌های دود، طبل، سمافوریا (مخابره به وسیله پرچم)، هلیوگراف (مخابره به وسیله نور خورشید) استفاده می‌شد.اکنون پس از ...
tasavir site new

دوره آموزشی سیستمهای برقی جریان ضعیف electric systems with poor flow E-learning

دوره آموزشی سیستم های برقی جریان ضعیف electric systems with poor flow E-learning آموزش مجازی سیستم های برقی جریان ضعیف: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره ...

دوره آموزشی نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک Automatic Doors Installation E-learning

آموزش نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک با توجه به رشد فراگیر استفاده از درب های اتوماتیک در منازل و ساختمانهای اداری، تجاری ...