0
021284284
محتوای دوره TOLIMO
دوره آموزشی آمادگی آزمون تولیمو  TOLIMO  Exam Prepration E-learning

دوره آموزشی آمادگی آزمون تولیمو TOLIMO Exam Prepration E-learning

آموزش آمادگی آزمون تولیمو: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی آمادگی آزمون تولیمو تولیمو (به انگلیسی: the Test of Language by the Iranian Measurement Organizations) یک آزمون زبان انگلیسی است که در ایران و از طرف سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود. ...