0
021284284
محتوای دوره CAE
دوره ی آموزشی آمادگی برای آزمون CAE Exam Preparation Course E-learning CAE

دوره ی آموزشی آمادگی برای آزمون CAE Exam Preparation Course E-learning CAE

آموزش آمادگی برای آزمون CAE: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی آمادگی برای آزمون CAE به گفته دانشگاه کمبریج آزمون CAE‌ نشان طلایی Badge of Excellence شما در زبان انگلیسی است. . Certificate in Advanced English، که به اختصار CAE بدان اطلاق می شود آزمونی در سطح پیشرفته می ...