0
021284284
محتوای دوره پروتل
دوره آموزشی پروتل PROTEL DXP ( Altium Designer) E-learning

دوره آموزشی پروتل PROTEL DXP ( Altium Designer) E-learning

آموزش پروتل DXP: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی پروتل DXP Altium Designer   یا همان PROTEL DXP نرم افزار قدرتمندی است که برای پیاده سازی شماتیک ، طراحی PCB و آنالیز مدارهای آنالوگ و برخی مدار های دیجیتالی طراحی شده است.یکی از مزایای این نرم افزار دسته ...