0
021284284
محتوای دوره های مجازی
دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری  Criminal Justice Act E-learningB

دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری Criminal Justice Act E-learningB

دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری Criminal Justice Act E-learning آموزش مجازی آیین دادرسی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ آیین دادرسی کیفری | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آیین دادرسی کیفری ...

دوره آموزشی داوری بین المللی International Arbitration E-learning

دوره آموزشی داوری بین المللی + مدرک فنی حرفه ای داوری بین المللی International Arbitration E-learning آموزش مجازی داوری بین المللی: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در ...

دوره آموزشی متون حقوقی Legal texts E-learning

آموزش متون حقوقی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی متون حقوقی ویژگی متن حقوقی چیست؟ بی تردید این گونه نوشتارها تنها صرفاً شامل متونی با موضوع حقوقی نیست. در واقع مترجم در رویکرد خود به این نوع متن ...

دوره آموزشی حقوق تجارت Trade Law E-learning

آموزش حقوق تجارت : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی حقوق تجارت انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست ...

دوره آموزشی حقوق بین‌الملل خصوصی Private International Law E-learning

دوره آموزشی حقوق بین‌الملل خصوصی Private International Law E-learning آموزش مجازی حقوق بین‌الملل خصوصی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره حقوق بین‌الملل خصوصی و اخذ ...

دوره آموزشی اصول فقه Jurisprudence Principles E-learning

دوره آموزشی اصول فقه Jurisprudence Principles E-learning آموزش مجازی اصول فقه : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره اصول فقهو اخذ مدرک اصول فقه وری فراهم ...

دوره آموزشی متون فقه Jurisprudence Texts E-learning

آموزش متون فقه: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی متون فقه فقه دانش بدست آوردن احکام شرعی فرعی بوسیله روش‌های معینی از منابع فقه است.تعریف معروف: فقه در اصطلاح عبارت است از: علمی که به‌وسیلهٔ آن احکام شرعی را از ...

دوره آموزشی حقوق مدنی Civil Rights E-learningB

حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) ...

دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه Secondary education counseling and planning E-learningA

دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه Secondary education counseling and planning E-learningA اهدافی که برای آموزش متوسطه توسط صاحبنظران و متفکران مطرح شده اند، متعددند و به اشکال مختلفی نیز می توان آنها را طبقه بندی کرد.نیاز جامعه ...
tasavir site new

دوره آموزشی طراحی پست های برق designing the electricity posts e-learningB

آموزش طراحی پست های برق: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی طراحی پست های برق پست الکتریکی ایستگاهی فرعی است که در مسیر تولید، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی، ولتاژ را به وسیله ترانسفورماتور به مقادیر بالاتر یا پایین‌تر ...
1 2 3 4 6