0
021284284
محتوای دوره های فنی ومهندسی

معرفی رشته مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک     مهندسی مکانیک را شاید به توان از دیدگاه تنوع موضوعات تحت پوشش، جامع­ ترین رشته مهندسی به شمار آورد. چون رشته مهندسی مکانیک در برگیرنده همه علوم و فنون است که با تبدیل حرکت و انجام کار، ...