0
021284284
محتوای دوره های رباتیک

دوره آموزشی مکاترونیک Mechatronics E-learningB

آموزش مکاترونیک: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مکاترونیک مهندسی مکاترونیک (به انگلیسی: Mechatronics engineering) (یا مهندسی مکانیک و الکــترونیک) تلفیق سه رشتهٔ مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر است. این رشته سعی بر آن دارد تا نگاهی ...