0
021284284
محتوای دوره های بازرگانی

دوره آموزشی حسابداری دولتی Governmental Accounting E-learning

 حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ...

دوره آموزشی اصول حسابرسی Auditing Principles E-learning

آموزش اصول حسابرسی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی اصول حسابرسی توجه به روند جهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام‌های مالی جهانی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور ...

دوره آموزشی حسابداری مقدماتی Basic Accounting E-learning

دوره حسابداری مقدماتی + مدرک معتبر آموزش مجازی حسابداری مقدماتی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی حسابداری مقدماتی و اخذ مدرک معتبر حسابداری مقدماتی را به صورت ...

دوره آموزشی اقتصاد حمل و نقل Transport Economics E-learning

آموزش اقتصاد حمل و نقل: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی اقتصاد حمل و نقل هدف از دوره آموزشی اقتصاد حمل و نقل، آشنا نمودن دانشجویان با مفاهیم و ویژگیهای حمل و نقل، روشهای حمل و نقل سنتی و ...

دوره آموزشی سرپرست ترخیص کالا Clearance Supervisor E-learningB

آموزش سرپرست ترخیص کالا: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی سرپرست ترخیص کالا سرپرست ترخیص کالا در حوزه امور مالی و بازرگانی بوده و شایستگی هایی از قبیل تحلیل و بررسی قوانین،عوارض و هزینه های گمرکی ،تعیین روشهای خرید و ترخیص ...

دوره آموزشی ترخیص کار گمرکات Customs clearance E-learning

آموزش ترخیص کار گمرکات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی ترخیص کار گمرکات معمولا انجام رویه ها و تشریفات ورود و صدور کالا توسط افرادی غیر از صاحبان کالا که اصطلاحا به آنها "ترخیص کار" می گویند، انجام ...

دوره آموزشی بازاریابی و مدیریت بازارMarketing and market management E-learning

آموزش بازاریابی و مدیریت بازار: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی بازاریابی و مدیریت بازار کشورها و شرکتهایی که پویایی را هدف خود قرار داده اند . سازندگی و توسعه را در تغییر می‌یابند و گروهی که فقط ...

دوره آموزشی بازاریابی بین الملل International Marketing Management E-learningB

دوره آموزشی بازاریابی بین الملل International Marketing Management E-learning آموزش مجازی بازاریابی بین الملل : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره بازاریابی بین الملل و اخذ ...