0
021284284
محتوای دوره های اشتغال

دوره آموزشی باریستا Barista E-learningB

لغت باریستا (barista) از زبان ایتالیایی آمده در حالت مفرد جنس آن خنثی است ولی در حالت جمع (baristi) برای مردان و (bariste) برای زنان استفاده می‌شود، به معنی‌ مرد یا زن متصدی باراست باریستا اصولاً پشت یک میز کار ...

دوره آموزشی نرم افزار ایلاستریتر Illustrator Software E-learning

دوره آموزشی نرم افزار ایلاستریتور Illustrator Software E-learning آموزش مجازی نرم افزا ایلاستریتورillustrator: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره افزار ایلاستریتور illustratorو اخذ مدرک افزار ایلاستریتور ...