0
021284284
محتوای دوره منابع انسانی
Elementor #356

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی Human Resource Management (HRM) E-learning

آموزش مدیریت منابع انسانی : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی (یا به اختصار منابع انسانی) (به انگلیسی: Human resource management)، عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که ...