عضویت

محتوای دوره مدیریت روابط عمومی
مدیریت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی

            مدیر روابط عمومی روابط عمومی چیست ؟ روابط عمومی (Public Relation) و یا به اصطلاحا PR مفهوم گسترده ای است که شاید نتوان آن را در یک جمله تعریف کرد و امروزه از آن ...