عضویت

محتوای دوره زبان حسابداری
دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی حسابداری  Specialized English Language Accounting E-learning

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی حسابداری Specialized English Language Accounting E-learning

آموزش زبان انگلیسی تخصصی حسابداری: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان انگلیسی تخصصی حسابداری این دوره با تمرکز بر فضای مدیریت و بازرگانی ، علاقه مندان را قادر می سازد تا مهارت های گفتاری و شنیداری خود را درزمینۀ ...