عضویت

محتوای دوره روانشناسی سیاسی

دوره آموزشی روانشناسی سیاسی Political Psychology E-learning

دوره آموزشی روانشناسی سیاسی Political Psychology E-learning روان شناسی سیاسی از جمله علوم میان رشته ای است که از پیوند روان شناسی نوین و علم سیاست پدید آمده است. در جهان غرب، مطالعات در این حوزه از قدمت چندانی برخوردار نیست و در کشور ...