عضویت

محتوای دوره حسابداری صنعتی
نمونه برگه دو

دوره آموزشی حسابداری صنعتیIndustrial Accounting E-learning

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام‌شده محصولات و خدمات را بر عهده دارد. مدیران با استفاده از حسابداری صنعتی، یا حسابداری بهای تمام شده، ...