0
021284284
محتوای دوره امنیت شبکه
دوره آموزشی امنیت شبکه Network Security E-learningB

دوره آموزشی امنیت شبکه Network Security E-learningB

«امنیت شبکه»، (به انگلیسی: Network Security) شامل مقررات و سیاست‌های اتّخاذ شده توسط مدیریت شبکه است که به منظور جلوگیری و نظارت بر دسترسی غیرمجاز، سوء استفاده، اصلاح، یا ایجاد محدودیت در شبکه‌های کامپیوتری و منابع قابل دسترس در شبکه، ...