0
021284284
محتوای دوره آموزش شیمی آلی
شیمی آلی

شیمی آلی

  شیمی آلی چیست ؟ شیمی آلی زیر مجموعه ای از دانش شیمی است که درباره ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می‌گوید، عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می دهند، هیدروژن می باشد. در گذشته به ...

دوره آموزشی شیمی آلی Organic Chemistry E-learning

دوره آموزشی دوره آموزشی شیمی آلی عنوان انگلیسی دوره در این محل قرار بگیرد دوره مجازی شیمی آلی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره دوره ...