0
021284284
محتوای دوره آموزش شیمی

دوره آموزشی های سیس HYSYS Software E-learningA

دوره آموزشی هایسیس HYSYS Software E_learning آموزش مجازی هایسیس: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره هایسیس و اخذ مدرک هایسیس را به صورت کاملا غیر حضوری ...

دوره آموزشی شیمی مواد Material Chemistry E-learning

دوره آموزشی شیمی مواد + مدرک معتبر مواد شیمیایی، موادی هستند که ترکیب شیمیایی و ویژگی های معین و ثابتی دارند. اجزای تشکیل دهنده مواد شیمیایی را نمی توان با استفاده از روش های جداسازی فیزیکی و بدون تجزیه عناصر ...