عضویت

محتوای دوره آموزشی گلکاری
نکات ماثر در گلکاری

نکات ماثر در گلکاری

اصول گلکاری، پرورش و نگهداری گیاهان در آپارتمان آپارتمانی نقلی ولی سبز یا حیاطی کوچک اما پر گل، علاوه براینکه به زیبایی خانه کمک می‌کند‌ اثر مثبتی نیز بر روحیه و روان افراد‌ بر جای می‌گذارد‌. اگر گل و گلدانی ...

دوره آموزشی گلکاری Floriculture E-learning

دوره آموزشی گلکاری+ مدرک فنی حرفه ای گلکاری Floriculture E-learning آموزش مجازی گلکاری: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره گلکاری و اخذ مدرک گلکاری را به ...