0
021284284
محتوای دوره آموزشی موتورهای AC
آشنایی با موتورهای AC

آشنایی با موتورهای AC

آشنایی با موتورهای AC موتور جریان متناوب یک ماشین الکتریکی است که با جریان متناوب تغذیه شده و توان الکتریکی را تبدیل به توان مکانیکی چرخشی یا خطی می‌نماید. موتور جریان متناوب AC از دو قسمت اصلی تشکیل شده: استاتور: ...